Frigöra tid för annat

Vi lever i en värld där det går snabbt, mycket snabbt. Vi vill hinna med så mycket som möjligt och det gäller att frigöra tid så man hinner med allt man vill göra. Att frigöra tid för annat innebär att man måste börja planera mer. Det gäller också att man kanske måste prioritera bort något för att göra annat som man egentligen vill.

Hemmet

Hemma så gäller det att hitta lösningar så man skapar en meningsfull fritid. Städning är en sak som man kan leja bort till företag som Assista och få mer tid över då man slipper ta tag i städningen. Det kan vara skönt att när man kommer hem efter en arbetsdag och städföretaget varit på plats att bara få göra det man känner för. Veckohandling är också något som många förespråkar. Planera detta väl med veckomatsedlar så vet du vad du ska handla för hela veckan. Söndagar kan vara en bra dag att förbereda det som går att förbereda inför veckans luncher och middagar.

Arbete

Här så gäller det likaväl som annars att planera sin arbetstid väl. Vad är det man ska hinna med på en arbetsdag eller under veckan. Att lägga upp saker och ting så man ser att det hinns med innan dagen eller veckan är över är en skön känsla. Det kan vara en fördel att jobba lite extra hårt på förmiddag för att kunna ta det lite lugnare på eftermiddagen eller i slutet på veckan. Att lägga ner mer tid på planering och göra den väl kommer att vara positivt för ditt arbete och den tid som läggs på detta.