Gör bloggen till en bok

Bloggar man regelbundet i flera år har man till slut sammanställt en livsberättelse. Bloggar man som privatperson kanske det blir en berättelse som beskriver viktiga eller ovanliga händelser i livet. Skriver man istället om ett fackämne blir bloggen till en samling debattartiklar. Båda dessa varianter kan vara intressanta att göra till en bok – både för dig och för potentiella läsare.

Att tänka på

Om du är intresserad av att göra bloggen till en bok finns det dock saker att tänka på. När du bloggar kanske du inte alltid tänker på att bilder och även texter kan vara upphovsrättsskyddade. Har du använt dig av sådant material måste detta tas bort innan boken skickas till tryck – annars riskerar du rättsliga problem. När du väl fått ned råmaterialet gäller det att börja arbeta med det. Det första är att strukturera innehållet så att det blir enkelt att följa. Läs sedan noga igenom texten för att se till att det inte finns något stav- eller syftningsfel. Tack vare trenden med självpublicering är det nu enkelt att trycka egna böcker och därför kan du vända dig till den typen av förlag när du väl blivit klar med förarbetet till bloggboken.

Salam Pax – en blogg under kriget 2003

Ett exempel på någon som gjort om sin blogg till en bok är Salam Pax. När kriget rasade i Irak 2003 uppdaterade han ständigt om situationen – på sitt eget vis. Detta ledde till att stora tidningar världen över uppmärksammade honom. Han blev till en slags inofficiell talesman för det irakiska folket. Internet i Saddams Irak var väldigt censurerat men Salam Pax lyckades läsa bloggar från över hela världen och han såg det som en sorts böcker och blev inspirerad att starta sin egen. Han publicerade senare en bok baserad på bloggmaterialet som blev en succé.